Wortelen

In ons werkgebied is bewaarpeen een gewas dat vaak in een bouwplan is opgenomen. Het zaaien heeft zich vooral toegespitst op de teelt van B/C peen, maar ook kunnen we C/D peen zaaien. Voor het maken van ruggen hebben we speciale ruggenfrezen, die voor een goed aangedrukte rug zorgen.

In het groeiseizoen kunnen wij u van dienst zijn met onze tunnelspuit en rugschoffel- en aanaardmachine. De rugschoffel- en aanaardmachine heeft een werkbreedte van 3 meter en is prima geschikt voor mechanische onkruidbestrijding en aanaarden van o.a. wortelruggen. Met deze machine kan zelfs nog in een “gevorderd” groeistadium van het gewas zonder gewasbeschadigingen worden gewerkt.

Doordat het rooien van deze peen hoofdzakelijk in het najaar plaatsvindt met meer weerrisico, wordt van de loonwerker een hoge rooicapaciteit verlangd. Heyboer BV heeft hiervoor de beschikking over een zevental klembandrooiers.

Op wortelgebied zijn we ook toegerust om de oogst van industrie- en waspeen te verzorgen, waarbij de wortels vlak voor de oogst gekopt kunnen worden.

Laat u adviseren

   

 

×