PlanetProof

Heyboer BV  kan u begeleiden bij het telen onder Planetproof. Per 2019 is er een nieuwe internationale naam voor het Milieukeur-keurmerk: On The Way to PlanetProof. Stichting Milieukeur (SMK) probeert met haar keurmerk de productieketen van agro- en voedingsproducten zoals zuivel, eieren, groenten, fruit, bloemen en planten te verduurzamen. Voorafgaande aan het seizoen wordt gekeken hoe u zo goed mogelijk aan de eisen kunt voldoen. Dit houdt onder andere een goed en sterk gewasbeschermingsplan in, omdat de actieve stofnorm een belangrijk speerpunt is. 

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof stelt milieu-eisen aan partijen in de hele levenscyclus van producten. Zo bestaan er richtlijnen voor boeren en tuinders m.b.t. gewasbeschermings- en mestgebruik, maar bijvoorbeeld ook voor handelaren, verpakkers en bewerkers van producten.

Om het On the Way to Planet Proof keurmerk te krijgen moet worden voldaan aan verschillende eisen op het gebied van milieu en bij dierlijke producten ook dierenwelzijn. Er moet door iedereen aan een set basiseisen worden voldaan. Door een onafhankelijke partij wordt een gecertificeerd bedrijf jaarlijks op naleving gecontroleerd.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.


On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:

  • Bodem, landschap & biodiversiteit
  • Water
  • Energie
  • Productie & consumptie
  • Klimaat
  • Diergezondheid en -welzijn

 

Onder "MijnHeyboer/downloads" kunt u recentie informatie over On The Way to Planet Proof terugvinden. Wij kunnen u helpen en voorzien van advies om Planet Proof een teelt op te zetten.


Meer weten?

Laat u adviseren

×