Precisielandbouw

Precisielandbouw ontwikkelt zich snel en maakt steeds vaker zijn intrede op agrarische bedrijven. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in nieuwe machines met  technologieën zoals GPS, (NIR) sensortechnologie, robotisering en IT op bijvoorbeeld kunstmeststrooiers en poot- zaai- en spuitmachines.

Al deze toepassingen maken nauwkeurige en plaatsspecifiek toepassen mogelijk. Hiervoor is wel de juiste input en goede interpretatie van gegevens nodig. Door sensoren op machines en werktuigen en vanuit satellieten, drones en bodemscans, komen er grote hoeveelheden data beschikbaar. Deze data kunnen bijvoorbeeld als aanvulling worden gebruikt op visuele waarnemingen om te komen tot een advies.

Door met deze IT-toepassingen te werken ontstaan er nieuwe indicatoren waarop advisering en teelthandelingen kunnen worden gebaseerd. Door trekkers en werktuigen aan te sturen met deze bewerkte data zijn plaatsspecifieke toepassingen mogelijk

Precisielandbouw wordt dus steeds belangrijker in een maatschappij, waarbij de regels strenger worden en keuzes onderbouwd moeten worden. Precisielandbouw kan u helpen bij het verlagen van milieubelastende middelen of het beter benutten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Op Youtube Channel Nationale Proeftuin Precisielandbouw staan filmpjes over toepassingen in de precisielandbouw.

Folder precisielandbouw

 

De bodemscan als basis

Een goede bodem is de basis van een geslaagde teelt. Het is goed om te weten wat de eigenschappen van de bodem zijn. Dit kan gemeten worden door middel van een bodemscan. Het resultaat is een uitgebreide kaart, waarin bodemstructuur, textuur, organische stof en mineralen inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van deze kaart kunt u uw beslissingen aanpassen en gerichter keuzes maken.

 

Gewasmonitor

In het seizoen kunt u uw gewas laten scannen. Dit gebeurt met een speciale drone met infrarood camera. Door deze variatie te analyseren kunnen oorzaken van een geremde groei in kaart gebracht worden. In de toekomst kan dit helpen een hogere opbrengst, een betere kwaliteit of een uniformer gewas te telen.

 

Variabel doseren met een taakkaart

Op basis van verschillende data kunnen wij voor u een taakkaart maken. Deze data komen bijvoorbeeld van een bodemscan, gewasmonitor of opbrengstmeting. Deze stuurt uw trekker of machine plaats specifiek aan. Zo kunt u uw gewas op de juiste plaats de juiste hoeveelheid meststoffen of gewasbeschermingsmiddel geven.

 

Farm21, dé agrarische bodemsensor voor alle teelten!

Meten met de Farm21 bodemsensor is weten!’

Met de Farm21 bodemsensor krijgt de teler een nauwkeurig inzicht in de bodemkwaliteit van zijn percelen en de conditie van de gewassen. Heyboer BV en Farm21 hebben deze bodemsensor voor de land- en tuinbouw samen ontwikkeld.
 

Farm21 bodemsensor

Eén sensor met zes specifieke parameters die altijd en overal inzicht geeft in alle cruciale bodemgegevens van uw perceel. Farm21 heeft een intelligent digitaal platform, waarop betrouwbare veld-specifieke inzichten af te lezen zijn. Zo meet de bodemsensor nauwkeurig de luchttemperatuur alsook luchtvochtigheid op 10 cm boven het maaiveld. Dit zorgt voor unieke gegevens van het microklimaat tussen het gewas. De sensor meet de bodemvochtigheid op 10 cm, 20 cm en 30 cm diepte. Deze gegevens zorgen ervoor dat u meer inzicht krijgt in de vochttoestand tussen verschillende grondlagen. De Farm21 sensor meet ook de bodemtemperatuur op 10 cm diepte. Hiermee kunt u eenvoudig de temperatuursom berekenen of de ideale wortelontwikkeling bepalen.

Dit geeft als resultaat dat u op basis van deze gegevens een betere teeltbeslissing kunt nemen. Doordat u met deze Farm21 bodemsensor effectiever en efficiënter kunt beregenen, optimaliseert u de groei van uw gewassen.
 

Technische details Farm21 FS11 bodemsensoren

 • Afmeting sensor: 42,5 x 7,5 x 5 cm
 • Luchtvochtigheid in het gewas (10 cm hoogte)
 • Luchttemperatuur in het gewas (op 10 cm hoogte)
 • Bodemvocht op 0-10 cm 10-20 cm en 20-30 cm diepte.
 • Bodemtemperatuur op 10 cm diepte
 • Draadloos via LoRa, stuurt elk uur een meting door
 • API-integratie met andere platforms

Specificatieblad

  

Technische details FS21 bodemsensoren

 • Afmeting sensor: 63 x 7,5 x 7,5 cm
 • fmeting vanaf maaiveld: 33 cm
 • Luchtvochtigheid in het gewas (12 cm hoogte)
 • Luchttemperatuur in het gewas (op 12 cm hoogte)
 • Bodemvocht op 3 diepte (0-10 cm 10-20 cm en 20-30 cm)
 • Bodemtemperatuur op 2 diepte (10 en 20 cm)
 • Draadloos via NB-IoT/LTE-M/2G netwerk, meet elk uur en stuurt standaard elke 6 uur metingen
 • Batterij is oplaadbaar
 • Geschikt voor alle grondsoorten
 • API-integratie met andere platforms

 

 

 

 

 

Prijs en garantie 

 • Sensor FS11
  Prijs per sensor € 89,- 
 • Abonnementskosten per sensor € 63,- per jaar
 • 1 jaar garantie
 •  
 • Sensor FS21
  Prijs per sensor € 275,-
 • Abonnementskosten per sensor € 63,- per jaar
 • 1 jaar garantie

 

Dashboard Farm21

Met het dashboard van Farm21 heeft u altijd en overal nauwkeurige veldinzichten.

 • Vergelijk data met elkaar
 • Groepeer sensoren op basis van gewas, perceel of gedeelte van een perceel
 • Jaaroverzicht of dagelijkse inzichten, alles is mogelijk
 • Deel data met collega’s, klanten of teeltadviseurs
 • NIEUW Farm21 assistent voor betere inzichten en advies
 • NIEUW E-mailmeldingen
 • BINNENKORT Creeer uw eigen dashboard 

 

 

 

Download folder Farm21 vochtsensoring

 

Wij komen graag in contact met telers die geïnteresseerd zijn in precisielandbouw!

Laat u adviseren

 

×