Akkerbouw en vollegrondgroenten

Kennis en vakmanschap in akkerbouw en vollegrondgroenten

Heyboer BV is een begrip voor kennis en ervaring in combinatie met een uitstekende advisering en service.
Als Heyboer BV streven wij er naar u als relatie zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Dit doen wij door o.a.

  • Het aanbieden van intensieve op maat gerichte teeltbegeleiding.
  • Het beschikbaar stellen van een op maat ingericht Hey-mail Informatie Systeem dat inspeelt op de teeltactualiteiten op uw bedrijf.
  • De adviseurs van Heyboer BV maken gebruik van de kennis binnen onze inkoop- en kennisorganisatie CropSolutions.
  • Onze adviseurs zien het gehele jaar door proeven van fabrikanten en CropSolutions en vormen zo een duidelijke mening over verschillende toepassingen.
  • Heyboer Bv zet samen met CAV Agrotheek en CropSolutions in op innovaties. Om het rendement op uw bedrijf te verhogen hechten wij veel waarde aan goed onderzoek. In CropSolutions verband zijn wij o.a. nauw betrokken bij het onderzoek wat Uireka in de uien verricht.
  • Wij maken in onze advisering gebruik van beslissingsondersteunende systemen (BOS). Wij stimuleren onze relaties ook actief hier aan deel te nemen.
  • Onze adviseurs maken gebruik van o.a. CropVision Consultant en CropR. U als teler kan vanuit CropVision of CropR Heyboer BV machtigen om uw Heyboer-adviseur online mee te laten kijken in uw bouwplan en actuele teeltregistraties. Desgewenst kan uw Heyboer-adviseur advies terugkoppelen in uw registratiesysteem.

 

Laat u adviseren

×