Grond en plantanalyse

Een grond of plant analyse geeft meer inzicht en ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes voor uw teelt. Aan de hand van een grondmonster weet u precies welke mineralen er wel en niet in de grond aanwezig zijn. Ook krijgt u meer inzicht in de structuur van de bodem. Om gedetailleerder gegevens te verzamelen over uw percelen, kunt u er ook voor kiezen een bodemscan te laten uitvoeren. Een bodemscan is een goede basis om u te verdiepen in precisielandbouw.

Heyboer BV heeft een samenwerking met Eurofins. Zo faciliteren wij N-mineraalonderzoek, gewas- en bladanalyses en bronwateranalyses.
 

Uitgebreid monster

Wilt u meer weten dan alleen het stikstofgehalte dan zenden wij het grondmonster naar een gespecialiseerd bedrijf. Vergeet niet voor uw nieuw in gebruik te nemen percelen een grondmonster te laten nemen. Om een bemestingsplan te maken, dient u van elk perceel dat u in gebruikt heeft, met een maximale perceels grootte van 5 hectare, een geldig grondmonster in uw bezit te hebben. Dit grondmonster mag u niet zelf nemen maar moet u laten nemen door een erkend onderzoeksbedrijf.

Laat u adviseren

×